FAQ

(Preguntes Freqüents)

En aquesta secció trobaràs algunes de les preguntes que ens fan freqüentment sobre el jaciment. Hem intentat donar respostes clares i breus, encara que som conscients que per respondre correctament a algunes d'aquestes es podrien escriure llibres sencers.

Què és sa Mitja Lluna?
Sa Mitja Lluna és una jaciment arqueològic molt especial ja que és l'únic d'aquestes característiques que s'ha pogut localitzar a les nostres illes: es tracta d'una mina de coure que es va explotar durant l'edat del bronze. El nom de sa Mitja Lluna el dóna el topònim del lloc on s’ubica el jaciment, que fa referència a la seva geomorfologia.

Vol dir això que tots els objectes de coure de les illes es fabricaren a partir del coure extret a sa Mitja Lluna?
No. És segur que altres afloraments de coure es degueren explotar a Menorca i a Mallorca, encara que aquest és l'únic que hem pogut localitzar amb evidències prou clares de treballs prehistòrics. Endemés, sens dubte, a les nostres illes també arribava metall forà.

Com ho puc fer per anar a visitar el jaciment?
Per ara això és un poc complicat. El jaciment arqueològic es troba dins terrenys privats: Illa den Colom és propietat de la família Roca i no s'hi pot anar sense permís. Per altra banda, també es troba dins el Parc Natural de s'Albufera des Grau i es necessita autorització prèvia per visitar l'illa.

No seria convenient, per a l'economia de Menorca, explotar aquest coure a l'actualitat?
De cap manera. El jaciment cuprífer és molt pobre i no podria ser mai rentable. Hem de tenir en compte que no és el mateix l'interès que poguessin tenir els habitants menorquins de l'edat del bronze pel mineral que el que podem tenir nosaltres, integrats dins una societat industrialitzada. Tot serien pèrdues.

Els miners de sa Mitja Lluna, vivien a Illa den Colom?
Per ara no hem trobat cap evidència d'assentament humà, encara que segurament les persones que hi treballaven es refugiaven a qualque banda per dinar, sopar, i descansar. El més probable és que es cercassin un abric on refugiar-se del vent o es construïssin alguna cabana pels voltants. No és probable que hi visquessin durant tot l'any, segurament era una feina esporàdica.

Puc copiar contingut d'aquesta web per publicar-lo a un altre lloc?
El contingut d'aquest blog té una llicència Creative Commons de tipus Attribution - Non Commercial - No Derivs 3.0 Unported. Això vol dir que pots copiar les fotografies o el text per posar-lo en els teus treballs de l'escola, al teu blog, a un article... sempre que no sigui per obtenir un benefici econòmic. Això sí, sempre s'haurà d'indicar d'on ha sortit aquesta informació fent referència a aquest blog i posant-hi un enllaç. En qualsevol cas, sempre ens pots consultar si tens qualque dubte o si t’interessa utilitzar el material publicat.

Alerta amb els enllaços que tenim a altres pàgines web o arxius continguts dins altres llocs: en sortir del nostre blog pots trobar continguts amb altres tipus de drets d'autor dels quals no som responsables.

Com puc citar aquest blog?
Aquest és un exemple de com citar el blog basat en l'estil Harvard:
Llull, B; Perelló, L. (2013): Sa Mitja Lluna. Un jaciment miner de l'edat del bronze. Weblog [Online] Disponible a: http://samitjalluna.blogspot.com/ [Darrer accés: 18 de març de 2013].