Enllaços

Amics del Museu de Menorca. Associació sense ànim de lucre que, a través de la col·laboració amb el Museu de Menorca, té com a finalitat principal canalitzar les inquietuds de coneixement, participar en la investigació i col·laborar en la difusió de la història i de la cultura.

Amics dels Closos de Can Gaià. Associació que té com a objectiu bàsic promoure el coneixement, la protecció i el gaudir del jaciment de Closos de Can Gaià en concret, i del patrimoni del Felanitx en general. 

Arqueobalear. El portal de arqueología de las islas Baleares. Abans anomenada talayots.com, és una web que pretén ser un fòrum pels interessats en l'arqueologia, combinant la divulgació, la investigació i la protecció del patrimoni.

ARQUEOUIB. Grup de recerca de Cultura Material i gestió de Patrimoni Arqueològic. Equip d'arqueòlegs de la Universitat de les Illes Balears que treballen en diversos projectes (entre ells el de sa Mitja Lluna) i altres línies de recerca: arqueologia, etnoarqueologia, prehistòria d'ambients insulars i gestió de Patrimoni Arqueològic.

ASOME (Grup d'Arqueologia Social Mediterrània). Informació sobre aquest grup de recerca adscrit al Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, i dels treballs que duen a terme.

Campament dels Soldats d’Artà. El Campament dels Soldats a Artà, Mallorca, va ser un lloc de reclusió i treballs forçats per a molts de presoners del règim franquista durant els primers anys de la dècada de 1940. En aquest blog trobareu informació sobre aquest lloc i altres noticies sobre les tasques de recerca en quant a Memòria Històrica.

Cap de Barbaria II. Interessant blog on podràs trobar tot el referent a l’excavació arqueològica des Cap de Barbaria (Formentera).

Consell Insular de Menorca | Departament de cultura, patrimoni i educació. Aquí trobaràs infromació i notícies sobre l’activitat del Consell Insular referida a les matèries de patrimoni històric, cultura i educació.

Institut Menorquí d’Estudis (IME). Organisme autònom local del Consell Insular de Menorca adscrit a la seva presidència amb personalitat jurídica pròpia. Destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l'illa de Menorca.

Museu Arqueològic de Son Fornés. Pàgina oficial del jaciment i del museu on hi trobareu molta informació: activitats, articles, material didàctic, etc.

Museu d’Història de Manacor. Pàgina web on hi ha informació sobre les col·leccions del museu, activitats culturals i publicacions. També trobareu informació sobre els projectes d’excavació que es duen a terme a s’Hospitalet Vell i a son Peretó (Mallorca, Manacor).

Museu Regional d'Artà. Fundat l'any 1927, conté una important col·lecció arqueològica amb algunes de les peces més significatives de la prehistòria de Mallorca. El museu també inclou una interessant secció dedicada a la fauna.

Pàgina informativa de l'Illa d'en Colom (Menorca). Si vols saber més coses sobre l’Illa den Colom pots visitar aquesta web. Hi trobaràs informació variada sobre la història, la fauna, la flora, etc.

Parc Natural de s'Albufera des Grau. Informació oficial del parc des de la pàgina web Espais Natura de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Projecte Closos. Pàgina web destinada al públic interessat en el Projecte Arqueològic Integral del jaciment dels Closos de Can Gaià (Felanitx, Mallorca). Hi trobareu informació sobre totes las vessants del projecte.

Secció d'Arqueologia | Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. Pàgina web de la Secció d’Arqueologia de les Illes Balears. Aquí trobareu tota la informació relacionada amb l’activitat professional de l’arqueologia a les Illes.

Societat Arqueològica Lul·liana. Creada l'any 1880, vetlla per a la protecció del patrimoni cultural. Des de el mateix any edita el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, una publicació fonamental pel coneixement de la cultura de les nostres illes.