dissabte, 7 de juny de 2014

Nova campanya d’excavacions a sa Mitja Lluna

Després de molt de temps, tornam al blog amb bones notícies. La nova campanya d’excavacions a sa Mitja Lluna s’ha fet esperar, però segur que haurà valgut la pena. La preparació d’una intervenció arqueològica depèn sempre de moltes coses. No es tracta només del finançament, sens dubte un factor molt important, sinó que a tot això s’han de sumar molts de tràmits burocràtics i permisos, sobretot, tenint en compta que volem fer feina dins un indret protegit, i amb molta raó, com és el Parc Natural de s’Albufera des Grau. Sempre hem pensat que la protecció d’Illa den Colom no només beneficia a la conservació natural d’aquesta zona, sinó que també preserva col·lateralment el jaciment arqueològic d’accions humanes indesitjades.

La intenció inicial era tornar per setembre de 2013, encara que no va ser possible per motius econòmics. En planificacions posteriors havíem previst tornar a sa Mitja Lluna per abril de 2014, però resultà que a pocs metres de la zona que es vol intervenir es localitzà un niu de Falco peregrinus, espècie que nidifica entre març i maig, de manera que per respecte i a petició des Parc, es varen posposar els treballs. Ara, una vegada resolt el tema de la financiació i segurs que la nostra presència a la Illa no suposarà cap agravi per als seus habitants, hem preparat la campanya arqueològica per aquest mes de juny.

L’objectiu del 2014 és continuar amb la feina començada al 2012, a la zona de la mina de sa Mitja Lluna més nord i mes propera al penya-segat. La idea és definir amb claredat la seqüència estratigràfica d’aquesta àrea, a fi d’identificar fases de labors mineres, tipus de treballs d’extracció, i de recuperar material arqueològic que d’alguna manera poguem vincular a comunitats de l’illa de Menorca.

Aquesta campanya està finançada per l’I+D Producing, Consuming, Exchanging. Exploitation of Resources and External Interaction of the Balearic Communities during the Late Prehistory (HAR2008-00708) i es durà a terme com sempre, respectant per damunt de tot l’entorn natural d’aquest indret únic en el qual ens sentim privilegiats. Una vegada més, hem d’agrair a la família Roca la seva bona disposició i als tècnics del Parc Natural de s’Albufera des Grau la seva col·laboració.